Τεχνικές προδιαγραφες “Boiler” SOLARBANK

Τεχνικές προδιαγραφές Ηλιακών Θερμοσιφώνων
Υλικό εσωτερικού δοχείο: Λαμαρίνα DC στο δοχείο χρήσεως (ΕΝ 10130/2006)
DC στον μανδύα (εναλλάκτns) (ΕΝ 1013012006)
Εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία:
α) ΥΓΡΟ σµάλτο (DIN 4753-3), ασφαλές ως προς την δημόσια υγεία
(DIN 51032 & ΕΝ 1388-2) και
β) ανόδιο μαγνησίου (ΕΝ 12438)
Συγκόλληση: MAG
Μόνωση: Σκληρή πολυουρεθάνη 48kg/m2 (DIN 53420), αυτοσβενούμενη (DIN 4102)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εσωτερικού δοχείου: 10bar
Πίεση δοκιμής εσωτερικού δοχείου: 15bar (ΕΝ 12976-1,4,1,6)
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εσωτερικού δοχείου: 95°C
Ηλεκτρική αντίσταση: Προαιρετικά, κατόπιν παραγγελίας
Εξωτερική επένδυση: Προβαμμένη γαλβάνιζέ λαμαρίνα, 0,5mm (ΕΝ 10204/2.2)