Εγγυήσεις

H ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε. παρέχει εγγύηση

5 (πέντε) ετών, για τα κύρια μέρη του προϊόντος (σώμα συλλέκτη, μπόιλερ) σε ενδεχόμενη διαρροή λόγω τρυπήματος, του Ηλιακού Θερμοσίφωνα με όνομα HELIOtech.

10 (Δέκα) ετών, για τα κύρια μέρη του προϊόντος (σώμα συλλέκτη, μπόιλερ) σε ενδεχόμενη διαρροή λόγω τρυπήματος, του Ηλιακού Θερμοσίφωνα με όνομα SOLARBANK.

15 (Δεκαπέντε) ετών, για τα κύρια μέρη του προϊόντος (σώμα συλλέκτη, μπόιλερ) σε ενδεχόμενηδιαρροή λόγω τρυπήματος, του Ηλιακού Θερμοσίφωνα με όνομα SOLARBANK TITANIUM.

και 2 (δύο) ετών, (ανεξάρτητα μάρκα προϊόντος), για τη βάση στήριξης και τα συμπληρωματικά περιφερειακά εξαρτήματα (όπως αντίσταση, θερμοστάτης, βαλβίδες, ράβδος μαγνησίου, κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής, εύκαμπτος σωλήνας κλειστού κυκλώματος, μονωτικά υλικά, θερ-
μόμετρα, μανόμετρο, ροόμετρο, διαφορικός θερμοστάτης, βίδες, στριφώνια, ρακόρ), ανάλογη με την εγγύηση του κατασκευαστή του, για τυχόν κατασκευαστικές αστοχίες ή ελαττωματικά υλικά.

8selido_EGGYHSHS